Trung Tâm Y Tế Huyện Đắk Hà – Tổ dân phố 4A

Thông tin liên hệ

Địa chỉ GW89+V3R, Lý Thái Tổ, Tổ dân phố 4A, Đăk Hà, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 0260 3822 128
Trang web
Tọa độ 145.172.292, 1.079.176.492

 


Địa chỉ Trung Tâm Y Tế Huyện Đắk Hà ở đâu?

GW89+V3R, Lý Thái Tổ, Tổ dân phố 4A, Đăk Hà, Kon Tum, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Đắk Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Trung Tâm Y Tế Huyện Đắk Hà là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Trung Tâm Y Tế Huyện Đắk Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Trung Tâm Y Tế Huyện Đắk Hà là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh Viện Phương Châu Sa Đéc - Phường 2