Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ – TT. Long Mỹ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 99, 30 tháng 4 TX, TT. Long Mỹ, Long Mỹ, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0293 3871 311
Trang web http://ytelongmy.vn/
Tọa độ 96.797.632, 1.055.726.869

 


Địa chỉ Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ ở đâu?

99, 30 tháng 4 TX, TT. Long Mỹ, Long Mỹ, Hậu Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ như thế nào?

Giờ làm việc của Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ có website không?

Địa chỉ trang web của Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ là: http://ytelongmy.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Quận Bình Thạnh - Phường 1