四季王- TRÀ TỨ QUÝ VƯƠNG – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 27 Lê Hồng Phong, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3990 497
Trang web
Tọa độ 115.482.274, 1.078.097.415

 


Địa chỉ 四季王- TRÀ TỨ QUÝ VƯƠNG ở đâu?

27 Lê Hồng Phong, Phường 1, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của 四季王- TRÀ TỨ QUÝ VƯƠNG như thế nào?

Giờ làm việc của 四季王- TRÀ TỨ QUÝ VƯƠNG là: Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00]

四季王- TRÀ TỨ QUÝ VƯƠNG có website không?

Địa chỉ trang web của 四季王- TRÀ TỨ QUÝ VƯƠNG là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Trà đạo Trường Xuân - Khu đô thị Times City