Tho Homestay – Xín Mần

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Nà Ràng, Xín Mần, Hà Giang 20717, Việt Nam
Số điện thoại 0856 932 248
Trang web http://www.facebook.com/thohomestay
Tọa độ 224.974.492, 1.045.274.056

 


Địa chỉ Tho Homestay ở đâu?

Nà Ràng, Xín Mần, Hà Giang 20717, Việt Nam

Giờ làm việc của Tho Homestay như thế nào?

Giờ làm việc của Tho Homestay là:

Tho Homestay có website không?

Địa chỉ trang web của Tho Homestay là: http://www.facebook.com/thohomestay

Hình ảnh

Xem thêm:  The Oriental Ruby - Hải Đình