3MG Lakeside Hotel – Đông Hải 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 61 Hoàng Thế Thiện, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0355 309 042
Trang web http://www.3mghotel.vn/
Tọa độ 20.847.743.899.999.900, 10.671.242.389.999.900

 


Địa chỉ 3MG Lakeside Hotel ở đâu?

61 Hoàng Thế Thiện, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của 3MG Lakeside Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của 3MG Lakeside Hotel là:

3MG Lakeside Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của 3MG Lakeside Hotel là: http://www.3mghotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Dragon Style Hotel - P. Bắc Sơn