3MS STORE, ( Chuỗi cửa hàng máy lọc nước thế hệ mới sản xuất tại Mỹ) – P. Quyết Tâm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 198 Trần Đăng Ninh, P. Quyết Tâm, Sơn La, 100000, Việt Nam
Số điện thoại 096 151 63 33
Trang web http://3ms.com.vn/
Tọa độ 213.138.436, 103.922.586

 


Giờ làm việc của 3MS STORE, ( Chuỗi cửa hàng máy lọc nước thế hệ mới sản xuất tại Mỹ) như thế nào?

Giờ làm việc của 3MS STORE, ( Chuỗi cửa hàng máy lọc nước thế hệ mới sản xuất tại Mỹ) là: Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

3MS STORE, ( Chuỗi cửa hàng máy lọc nước thế hệ mới sản xuất tại Mỹ) có website không?

Địa chỉ trang web của 3MS STORE, ( Chuỗi cửa hàng máy lọc nước thế hệ mới sản xuất tại Mỹ) là: http://3ms.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Đoàn Hiền - Mỹ Hà