AHA coffee – P.Tiền An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 395 Đ. Ng. Gia Tự, P.Tiền An, Bắc Ninh, 220000, Việt Nam
Số điện thoại 096 556 17 17
Trang web http://ahacafe.vn/
Tọa độ 211.826.103, 10.606.557.989.999.900

 


Địa chỉ AHA coffee ở đâu?

395 Đ. Ng. Gia Tự, P.Tiền An, Bắc Ninh, 220000, Việt Nam

Giờ làm việc của AHA coffee như thế nào?

Giờ làm việc của AHA coffee là: Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00]

AHA coffee có website không?

Địa chỉ trang web của AHA coffee là: http://ahacafe.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Xanh Coffee - Thạch Thang