Alishan Tea & Cafe – P. Nguyễn Trãi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 441 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, 310000, Việt Nam
Số điện thoại 0838 436 333
Trang web http://facebook.com/AlishanHagiang
Tọa độ 22.824.185.999.999.900, 1.049.836.705

 


Địa chỉ Alishan Tea & Cafe ở đâu?

441 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, 310000, Việt Nam

Giờ làm việc của Alishan Tea & Cafe như thế nào?

Giờ làm việc của Alishan Tea & Cafe là: Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[08:00-23:00], Chủ Nhật:[08:00-23:00], Thứ Hai:[08:00-22:30]

Alishan Tea & Cafe có website không?

Địa chỉ trang web của Alishan Tea & Cafe là: http://facebook.com/AlishanHagiang

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê Thức - KDC Chánh Nghĩa - Chánh Nghĩa