Almaz Corona Phú Quốc – Gành Dầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Almaz – Casino, Khu bãi dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang 91000, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3612 666
Trang web http://www.almazphuquoc.com/
Tọa độ 103.298.028, 10.385.744.779.999.900

 


Địa chỉ Almaz Corona Phú Quốc ở đâu?

Almaz – Casino, Khu bãi dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang 91000, Việt Nam

Giờ làm việc của Almaz Corona Phú Quốc như thế nào?

Giờ làm việc của Almaz Corona Phú Quốc là: Thứ Bảy:[11:00-22:00], Chủ Nhật:[11:00-22:00], Thứ Hai:[11:00-22:00], Thứ Ba:[11:00-22:00], Thứ Tư:[11:00-22:00], Thứ Năm:[11:00-22:00], Thứ Sáu:[11:00-22:00]

Almaz Corona Phú Quốc có website không?

Địa chỉ trang web của Almaz Corona Phú Quốc là: http://www.almazphuquoc.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng văn thực - Kim Bảng