Aloha Quy Nhơn Hotel – Phường Lê Lợi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 49 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3826 677
Trang web http://www.alohaquynhon.com/
Tọa độ 137.719.787, 1.092.318.172

 


Địa chỉ Aloha Quy Nhơn Hotel ở đâu?

49 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Aloha Quy Nhơn Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Aloha Quy Nhơn Hotel là:

Aloha Quy Nhơn Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Aloha Quy Nhơn Hotel là: http://www.alohaquynhon.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  133 Guesthouse - P. Diên Hồng