Ẩm Thực Gánh – Bún đậu mắm tôm (Quảng Ngãi) – Chánh Lộ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 342 Phan Đình Phùng, Chánh Lộ, Quảng Ngãi, 570000, Việt Nam
Số điện thoại 0862 991 307
Trang web
Tọa độ 151.136.582, 1.088.030.704

 


Địa chỉ Ẩm Thực Gánh - Bún đậu mắm tôm (Quảng Ngãi) ở đâu?

342 Phan Đình Phùng, Chánh Lộ, Quảng Ngãi, 570000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ẩm Thực Gánh - Bún đậu mắm tôm (Quảng Ngãi) như thế nào?

Giờ làm việc của Ẩm Thực Gánh – Bún đậu mắm tôm (Quảng Ngãi) là: Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Ẩm Thực Gánh - Bún đậu mắm tôm (Quảng Ngãi) có website không?

Địa chỉ trang web của Ẩm Thực Gánh – Bún đậu mắm tôm (Quảng Ngãi) là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bia Hơi Tuấn Hoài - An Tường