Ẩm thực Happy Bill – TT. Cai Lậy

Thông tin liên hệ

Địa chỉ C46C+6RH, Nguyễn Văn Thành, TT. Cai Lậy, Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 098 863 77 77
Trang web
Tọa độ 10.410.558.499.999.900, 10.612.210.359.999.900

 


Địa chỉ Ẩm thực Happy Bill ở đâu?

C46C+6RH, Nguyễn Văn Thành, TT. Cai Lậy, Cai Lậy, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Ẩm thực Happy Bill như thế nào?

Giờ làm việc của Ẩm thực Happy Bill là: Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00]

Ẩm thực Happy Bill có website không?

Địa chỉ trang web của Ẩm thực Happy Bill là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Gà 147 - Tân tiến