Amiana Resort Nha Trang – Khánh Hòa 650000

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phạm Văn Đồng, Tổ 14, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3553 333
Trang web http://www.amianaresort.com/
Tọa độ 12.295.209, 1.092.338.719

 


Địa chỉ Amiana Resort Nha Trang ở đâu?

Phạm Văn Đồng, Tổ 14, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Amiana Resort Nha Trang như thế nào?

Giờ làm việc của Amiana Resort Nha Trang là:

Amiana Resort Nha Trang có website không?

Địa chỉ trang web của Amiana Resort Nha Trang là: http://www.amianaresort.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Victoria Can Tho Resort - Việt Nam