An Nhiên cà phê và trà thiền – Phường 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Lô b1, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 640000, Việt Nam
Số điện thoại 098 462 22 33
Trang web https://www.foody.vn/lam-dong/an-nhien-tea-coffee
Tọa độ 11.969.496, 1.084.406.532

 


Địa chỉ An Nhiên cà phê và trà thiền ở đâu?

Lô b1, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 640000, Việt Nam

Giờ làm việc của An Nhiên cà phê và trà thiền như thế nào?

Giờ làm việc của An Nhiên cà phê và trà thiền là: Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00]

An Nhiên cà phê và trà thiền có website không?

Địa chỉ trang web của An Nhiên cà phê và trà thiền là: https://www.foody.vn/lam-dong/an-nhien-tea-coffee

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cà Phê 2.63 - An Nghiệp