Annam Gourmet Hai Bà Trưng – Bến Nghé

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 16 18 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 266 88 76
Trang web http://annam-gourmet.com/
Tọa độ 107.767.432, 10.670.503.029.999.900

 


Địa chỉ Annam Gourmet Hai Bà Trưng ở đâu?

16 18 Hai Bà Trưng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Annam Gourmet Hai Bà Trưng như thế nào?

Giờ làm việc của Annam Gourmet Hai Bà Trưng là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Annam Gourmet Hai Bà Trưng có website không?

Địa chỉ trang web của Annam Gourmet Hai Bà Trưng là: http://annam-gourmet.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Showroom Thực Phẩm Chay Âu Lạc - Phường 8