ANNY SHOP – Nguyên Liệu Dụng cụ làm bánh Đà Nẵng – Hoà Khánh Bắc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 106 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 490 87 18
Trang web https://lambanhanny.com/
Tọa độ 16.075.452, 1.081.492.078

 


Địa chỉ ANNY SHOP - Nguyên Liệu Dụng cụ làm bánh Đà Nẵng ở đâu?

106 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của ANNY SHOP - Nguyên Liệu Dụng cụ làm bánh Đà Nẵng như thế nào?

Giờ làm việc của ANNY SHOP – Nguyên Liệu Dụng cụ làm bánh Đà Nẵng là: Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30], Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30], Thứ Sáu:[07:00-20:30]

ANNY SHOP - Nguyên Liệu Dụng cụ làm bánh Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của ANNY SHOP – Nguyên Liệu Dụng cụ làm bánh Đà Nẵng là: https://lambanhanny.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Kim Juli Shop - Nguyên Liệu Làm Bánh An Giang - Mỹ Long