Asia Hotel Hue – tổ 11

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 17 Phạm Ngũ Lão, tổ 11, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3830 283
Trang web http://www.asiahotel.com.vn/
Tọa độ 16.469.051, 1.075.948.275

 


Địa chỉ Asia Hotel Hue ở đâu?

17 Phạm Ngũ Lão, tổ 11, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Asia Hotel Hue như thế nào?

Giờ làm việc của Asia Hotel Hue là:

Asia Hotel Hue có website không?

Địa chỉ trang web của Asia Hotel Hue là: http://www.asiahotel.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Minh Châu - Vĩnh Ninh