Bac Ninh Venus Hotel – Street

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 5383+WWW, Đ. Lê Thái Tổ, Street, Bắc Ninh, 220000, Việt Nam
Số điện thoại 097 269 69 83
Trang web
Tọa độ 211.673.555, 10.605.483.079.999.900

 


Địa chỉ Bac Ninh Venus Hotel ở đâu?

5383+WWW, Đ. Lê Thái Tổ, Street, Bắc Ninh, 220000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bac Ninh Venus Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Bac Ninh Venus Hotel là:

Bac Ninh Venus Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Bac Ninh Venus Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Quốc Thanh - T.P