Bách Hóa Cô Huệ – Kim Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ p. Tp. Lào Cai, 119 Lý Công Uẩn, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 094 810 01 36
Trang web
Tọa độ 224.827.261, 10.397.331.589.999.900

 


Địa chỉ Bách Hóa Cô Huệ ở đâu?

p. Tp. Lào Cai, 119 Lý Công Uẩn, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Bách Hóa Cô Huệ như thế nào?

Giờ làm việc của Bách Hóa Cô Huệ là: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Bách Hóa Cô Huệ có website không?

Địa chỉ trang web của Bách Hóa Cô Huệ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Bách hoá XANH Ấp Thạnh Trung - Châu Thành