Bạch Tuyết – Nghi Hương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 262 Bình Minh, Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3949 456
Trang web
Tọa độ 18.800.494.099.999.900, 10.572.764.079.999.900

 


Địa chỉ Bạch Tuyết ở đâu?

262 Bình Minh, Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Bạch Tuyết như thế nào?

Giờ làm việc của Bạch Tuyết là:

Bạch Tuyết có website không?

Địa chỉ trang web của Bạch Tuyết là:

Hình ảnh

Xem thêm:  An Khanh Hotel - Châu Thành