Bai Dinh Garden Resort & Spa Ninh Binh – Gia Sinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Hamlet 5 Bai Dinh Pagoda Area, Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình 08000, Việt Nam
Số điện thoại 098 909 28 82
Trang web http://baidinhgardenresort.com/
Tọa độ 202.787.231, 1.058.585.234

 


Địa chỉ Bai Dinh Garden Resort & Spa Ninh Binh ở đâu?

Hamlet 5 Bai Dinh Pagoda Area, Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình 08000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bai Dinh Garden Resort & Spa Ninh Binh như thế nào?

Giờ làm việc của Bai Dinh Garden Resort & Spa Ninh Binh là:

Bai Dinh Garden Resort & Spa Ninh Binh có website không?

Địa chỉ trang web của Bai Dinh Garden Resort & Spa Ninh Binh là: http://baidinhgardenresort.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Seahorse Resort & Spa - Phường Hàm Tiến