Bamboo Eco Village – Mỹ Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ City, My Thuan Hamlet, Village, Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 098 293 75 46
Trang web https://bambooecovillage.com/
Tọa độ 1.000.747, 10.570.543.839.999.900

 


Địa chỉ Bamboo Eco Village ở đâu?

City, My Thuan Hamlet, Village, Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Bamboo Eco Village như thế nào?

Giờ làm việc của Bamboo Eco Village là:

Bamboo Eco Village có website không?

Địa chỉ trang web của Bamboo Eco Village là: https://bambooecovillage.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Loren Homestay - Phong NHA