Bản Tùy Homestay – Bản Tùy

Thông tin liên hệ

Địa chỉ R2M9+JCX, Thôn, Bản Tùy, Hà Giang, 310000, Việt Nam
Số điện thoại 0396 673 889
Trang web https://www.facebook.com/H%C3%A0-Giang-B%E1%BA%A3n-Tu%E1%BB%B3-Homestay-109575104299959/
Tọa độ 228.341.164, 105.018.596

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Ong Vàng - Bee House Homestay - Coffee - Restaurant - Km O - NGuyễn Trãi Road