Bánh bao Quý Lộc – Sơn Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 109/A1, ĐT884, Sơn Đông, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 093 718 22 16
Trang web
Tọa độ 102.588.028, 10.635.893.089.999.900

 


Địa chỉ Bánh bao Quý Lộc ở đâu?

109/A1, ĐT884, Sơn Đông, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh bao Quý Lộc như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh bao Quý Lộc là:

Bánh bao Quý Lộc có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh bao Quý Lộc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh bao Thanh Long 1 - Bàu Cạn