Bánh canh Cô Hai (Bánh canh 5k cũ) – Tân Lập

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 90 Nguyễn Hữu Huân, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 093 164 68 33
Trang web
Tọa độ 12.238.608.099.999.900, 1.091.881.987

 


Địa chỉ Bánh canh Cô Hai (Bánh canh 5k cũ) ở đâu?

90 Nguyễn Hữu Huân, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh canh Cô Hai (Bánh canh 5k cũ) như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh canh Cô Hai (Bánh canh 5k cũ) là:

Bánh canh Cô Hai (Bánh canh 5k cũ) có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh canh Cô Hai (Bánh canh 5k cũ) là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm - Phở Linh Anh - Phố Mới