Bánh Canh Cua – Tân An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 19 Đ. Đề Thám, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 6544 223
Trang web
Tọa độ 100.335.229, 1.057.830.067

 


Địa chỉ Bánh Canh Cua ở đâu?

19 Đ. Đề Thám, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Canh Cua như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh Canh Cua là: Thứ Ba:[08:30-22:00], Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00]

Bánh Canh Cua có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh Canh Cua là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Pho Tay Ho - Chánh Lộ