Bánh Canh Huế – Chánh Lộ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 31 Lê Đại Hành, Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 0789 003 789
Trang web
Tọa độ 151.161.994, 10.880.030.819.999.900

 


Địa chỉ Bánh Canh Huế ở đâu?

31 Lê Đại Hành, Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Canh Huế như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh Canh Huế là: Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00]

Bánh Canh Huế có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh Canh Huế là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Long Thục - Ph.Tiên Cát