Bánh Đậu Xanh Nguyên Hương – P. Trần Hưng Đạo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 68 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3853 936
Trang web http://banhdauxanhgiatruyennguyenhuong.blogspot.com/
Tọa độ 209.388.024, 1.063.331.551

 


Địa chỉ Bánh Đậu Xanh Nguyên Hương ở đâu?

68 Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Đậu Xanh Nguyên Hương như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh Đậu Xanh Nguyên Hương là: Thứ Bảy:[05:00-22:00], Chủ Nhật:[05:00-22:00], Thứ Hai:[05:00-22:00], Thứ Ba:[05:00-22:00], Thứ Tư:[05:00-22:00], Thứ Năm:[05:00-22:00], Thứ Sáu:[05:00-22:00]

Bánh Đậu Xanh Nguyên Hương có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh Đậu Xanh Nguyên Hương là: http://banhdauxanhgiatruyennguyenhuong.blogspot.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Cống Cô Út - Tân An