Bánh gato sinh nhật Phủ Lý – bánh kem ngon – Hương Vị Việt – Minh Khai

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 43/82A Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 093 690 17 89
Trang web
Tọa độ 205.432.935, 1.059.187.276

 


Giờ làm việc của Bánh gato sinh nhật Phủ Lý - bánh kem ngon - Hương Vị Việt như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh gato sinh nhật Phủ Lý – bánh kem ngon – Hương Vị Việt là: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Bánh gato sinh nhật Phủ Lý - bánh kem ngon - Hương Vị Việt có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh gato sinh nhật Phủ Lý – bánh kem ngon – Hương Vị Việt là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh kem gato Thái Bình - đặc trưng - Hương Vị Việt - P. Đề Thám