Bánh kem sinh nhật ngon Lai Châu – Bánh ngon Hương Vị Việt – Đoàn Kết

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 47A Trần Hưng Đạo, Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam
Số điện thoại 093 690 17 89
Trang web
Tọa độ 223.992.713, 1.034.579.222

 


Địa chỉ Bánh kem sinh nhật ngon Lai Châu - Bánh ngon Hương Vị Việt ở đâu?

47A Trần Hưng Đạo, Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh kem sinh nhật ngon Lai Châu - Bánh ngon Hương Vị Việt như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh kem sinh nhật ngon Lai Châu – Bánh ngon Hương Vị Việt là:

Bánh kem sinh nhật ngon Lai Châu - Bánh ngon Hương Vị Việt có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh kem sinh nhật ngon Lai Châu – Bánh ngon Hương Vị Việt là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh sinh nhật Cao Bằng bánh kem ngon Hương Vị Việt - P. Hợp giang