Bánh kem Tuyền Tuyền – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 40/2 Đường Hòa Bình, tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu, Việt Nam, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 091 694 07 17
Trang web
Tọa độ 92.868.145, 1.057.192.967

 


Địa chỉ Bánh kem Tuyền Tuyền ở đâu?

40/2 Đường Hòa Bình, tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu, Việt Nam, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh kem Tuyền Tuyền như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh kem Tuyền Tuyền là:

Bánh kem Tuyền Tuyền có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh kem Tuyền Tuyền là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Kebab Torki Thanh hoá - Đông Hương