Bánh Kẹo Hải Hà 1 Hh1 – Thành phố Việt Trì

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Ph.Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0210 3844 468
Trang web http://haihaco.com.vn/
Tọa độ 213.020.689, 1.054.074.631

 


Địa chỉ Bánh Kẹo Hải Hà 1 Hh1 ở đâu?

Ph.Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Kẹo Hải Hà 1 Hh1 như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh Kẹo Hải Hà 1 Hh1 là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Bánh Kẹo Hải Hà 1 Hh1 có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh Kẹo Hải Hà 1 Hh1 là: http://haihaco.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh ram Hà Tĩnh - Nguyễn Biểu