Bánh Khảo Sơn Thủy – Tú Thịnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ P85J+WV, Tú Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 0822 626 888
Trang web
Tọa độ 217.098.141, 105.332.167

 


Địa chỉ Bánh Khảo Sơn Thủy ở đâu?

P85J+WV, Tú Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Khảo Sơn Thủy như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh Khảo Sơn Thủy là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Bánh Khảo Sơn Thủy có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh Khảo Sơn Thủy là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Kem Đức Huy - Đoàn Kết