Bánh Khảo Sơn Tòng Cao Bằng – 21000

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số nhà 29 tổ 22, 21000, Việt Nam
Số điện thoại 0397 077 729
Trang web
Tọa độ 226.651.334, 1.062.536.354

 


Địa chỉ Bánh Khảo Sơn Tòng Cao Bằng ở đâu?

Số nhà 29 tổ 22, 21000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Khảo Sơn Tòng Cao Bằng như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh Khảo Sơn Tòng Cao Bằng là: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Bánh Khảo Sơn Tòng Cao Bằng có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh Khảo Sơn Tòng Cao Bằng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh ram Hà Tĩnh - Nguyễn Biểu