Bánh mì Nam Hà – P. Lam Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 229 Đội Cung, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0886 207 656
Trang web
Tọa độ 19.817.447.899.999.900, 1.057.828.638

 


Địa chỉ Bánh mì Nam Hà ở đâu?

229 Đội Cung, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh mì Nam Hà như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh mì Nam Hà là:

Bánh mì Nam Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh mì Nam Hà là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nem Lai Vung Út Thẳng - TT. Lai Vung