Bánh Mì Que Đà Nẵng tại Thanh Hóa – P. Trường Thi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 77 Trường Thi, P. Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 093 624 24 56
Trang web
Tọa độ 198.168.553, 1.057.842.958

 


Địa chỉ Bánh Mì Que Đà Nẵng tại Thanh Hóa ở đâu?

77 Trường Thi, P. Trường Thi, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Mì Que Đà Nẵng tại Thanh Hóa như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh Mì Que Đà Nẵng tại Thanh Hóa là: Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Bánh Mì Que Đà Nẵng tại Thanh Hóa có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh Mì Que Đà Nẵng tại Thanh Hóa là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Kem - Thôn 5