Bánh mì Xíu Mại Bé Linh – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 37 Đ. Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 097 561 34 54
Trang web
Tọa độ 11.942.653, 1.084.285.204

 


Địa chỉ Bánh mì Xíu Mại Bé Linh ở đâu?

37 Đ. Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh mì Xíu Mại Bé Linh như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh mì Xíu Mại Bé Linh là: Thứ Bảy:[06:00-10:00], Chủ Nhật:[06:00-10:00], Thứ Hai:[06:00-10:00], Thứ Ba:[06:00-10:00], Thứ Tư:[06:00-10:00], Thứ Năm:[06:00-10:00], Thứ Sáu:[06:00-10:00]

Bánh mì Xíu Mại Bé Linh có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh mì Xíu Mại Bé Linh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán ăn Kim Lụa - An Cư