Bánh Miền Trung – XUÂN HÀ – Cung Cấp Nguyên Liệu Pha Chế và Làm Bánh – Xuân Hà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 138 Kỳ Đồng, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 569 34 79
Trang web http://banhmientrung.vn/
Tọa độ 16.070.086, 1.081.882.686

 


Địa chỉ Bánh Miền Trung - XUÂN HÀ - Cung Cấp Nguyên Liệu Pha Chế và Làm Bánh ở đâu?

138 Kỳ Đồng, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Miền Trung - XUÂN HÀ - Cung Cấp Nguyên Liệu Pha Chế và Làm Bánh như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh Miền Trung – XUÂN HÀ – Cung Cấp Nguyên Liệu Pha Chế và Làm Bánh là: Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Bánh Miền Trung - XUÂN HÀ - Cung Cấp Nguyên Liệu Pha Chế và Làm Bánh có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh Miền Trung – XUÂN HÀ – Cung Cấp Nguyên Liệu Pha Chế và Làm Bánh là: http://banhmientrung.vn/

Hình ảnh