Bánh Mỳ Gia Bảo – Thanh Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ FWF9+XR3, Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0867 797 353
Trang web
Tọa độ 204.748.981, 1.059.195.609

 


Địa chỉ Bánh Mỳ Gia Bảo ở đâu?

FWF9+XR3, Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Mỳ Gia Bảo như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh Mỳ Gia Bảo là: Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Bánh Mỳ Gia Bảo có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh Mỳ Gia Bảo là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Mì Đại Quang - An Lộc