BÁNH NGỌT KIỀU XUYẾN – KIEU XUYEN BAKERY – Việt Yên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phù Tài, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0355 346 543
Trang web
Tọa độ 212.616.704, 1.060.101.761

 


Địa chỉ BÁNH NGỌT KIỀU XUYẾN - KIEU XUYEN BAKERY ở đâu?

Phù Tài, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của BÁNH NGỌT KIỀU XUYẾN - KIEU XUYEN BAKERY như thế nào?

Giờ làm việc của BÁNH NGỌT KIỀU XUYẾN – KIEU XUYEN BAKERY là: Thứ Bảy:[04:30-22:00], Chủ Nhật:[04:30-22:00], Thứ Hai:[04:30-22:00], Thứ Ba:[04:30-22:00], Thứ Tư:[04:30-22:00], Thứ Năm:[04:30-22:00], Thứ Sáu:[04:30-22:00]

BÁNH NGỌT KIỀU XUYẾN - KIEU XUYEN BAKERY có website không?

Địa chỉ trang web của BÁNH NGỌT KIỀU XUYẾN – KIEU XUYEN BAKERY là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Mành rèm Long Quý Quê nhà Bắc Giang - Phường Thọ Xương