Bánh phồng tôm Quãng Trân Cô Cấm – Phường 9

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 432 Nguyễn Huệ, Phường 9, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 090 129 13 57
Trang web https://www.banhphongtomquangtran.com/
Tọa độ 9.601.334.099.999.990, 10.597.706.269.999.900

 


Địa chỉ Bánh phồng tôm Quãng Trân Cô Cấm ở đâu?

432 Nguyễn Huệ, Phường 9, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh phồng tôm Quãng Trân Cô Cấm như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh phồng tôm Quãng Trân Cô Cấm là: Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00], Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00]

Bánh phồng tôm Quãng Trân Cô Cấm có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh phồng tôm Quãng Trân Cô Cấm là: https://www.banhphongtomquangtran.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  BAC HA FOOD - Đặc sản | Thảo dược | Ẩm thực Bắc Hà - Dìn Phàng