Bánh Tráng Long An Đầm Sen – phần 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 161D Lê, Lạc Long Quân, phần 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 293 52 21
Trang web
Tọa độ 107.626.146, 10.664.011.819.999.900

 


Địa chỉ Bánh Tráng Long An Đầm Sen ở đâu?

161D Lê, Lạc Long Quân, phần 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Tráng Long An Đầm Sen như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh Tráng Long An Đầm Sen là: Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Bánh Tráng Long An Đầm Sen có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh Tráng Long An Đầm Sen là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Chả Mực Hạ Long - Thực phẩm Gia Phúc - Tân Định