Bánh Trung Thu Kinh Đô – Cần Thơ – Sĩ & Lẻ – Phường An Khánh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 8 Trần Vĩnh Kiết, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 090 998 49 64
Trang web
Tọa độ 100.264.487, 10.575.048.319.999.900

 


Địa chỉ Bánh Trung Thu Kinh Đô - Cần Thơ - Sĩ & Lẻ ở đâu?

8 Trần Vĩnh Kiết, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Trung Thu Kinh Đô - Cần Thơ - Sĩ & Lẻ như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh Trung Thu Kinh Đô – Cần Thơ – Sĩ & Lẻ là: Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00], Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00]

Bánh Trung Thu Kinh Đô - Cần Thơ - Sĩ & Lẻ có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh Trung Thu Kinh Đô – Cần Thơ – Sĩ & Lẻ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm Đông Lạnh - Phường 6