Bánh Trung Thu Thế Lan – Hoàng Văn Thụ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 67 Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 098 675 12 34
Trang web
Tọa độ 218.555.357, 1.067.578.109

 


Địa chỉ Bánh Trung Thu Thế Lan ở đâu?

67 Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Bánh Trung Thu Thế Lan như thế nào?

Giờ làm việc của Bánh Trung Thu Thế Lan là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Bánh Trung Thu Thế Lan có website không?

Địa chỉ trang web của Bánh Trung Thu Thế Lan là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Hoa Tươi Dũng Hà - Đông Anh