Bảo Châu Hotel – Bình Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ An Lạc, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 556 50 50
Trang web https://www.oyorooms.com/h/99600?utm_source=Google_gmb&utm_medium=Organic&utm_campaign=VTM_HCM269&latitude=10.73853&longitude=106.6288&locale=en
Tọa độ 107.231.349, 10.661.112.419.999.900

 


Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Sao Khuê - Đồng Tháp