Bao Chau Hotel – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 26 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 3848 999
Trang web
Tọa độ 99.332.163, 1.063.351.697

 


Địa chỉ Bao Chau Hotel ở đâu?

26 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Bao Chau Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Bao Chau Hotel là:

Bao Chau Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Bao Chau Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hanoi Tirant Hotel - Hàng Bạc