BAR T6 CLUB – Phươc Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ RX83+5MR, ĐT741, Phươc Bình, Phước Long, Bình Phước 832190, Việt Nam
Số điện thoại 0796 666 667
Trang web
Tọa độ 118.154.653, 10.695.408.809.999.900

 


Địa chỉ BAR T6 CLUB ở đâu?

RX83+5MR, ĐT741, Phươc Bình, Phước Long, Bình Phước 832190, Việt Nam

Giờ làm việc của BAR T6 CLUB như thế nào?

Giờ làm việc của BAR T6 CLUB là: Thứ Bảy:[19:00-01:00], Chủ Nhật:[19:00-01:00], Thứ Hai:[19:00-01:00], Thứ Ba:[19:00-01:00], Thứ Tư:[19:00-01:00], Thứ Năm:[19:00-01:00], Thứ Sáu:[19:00-01:00]

BAR T6 CLUB có website không?

Địa chỉ trang web của BAR T6 CLUB là:

Hình ảnh

Xem thêm:  KING CLUB - Phước Trung