BB Wellness PMH – Spa cho bé chuẩn Singapore – Tân Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 141 Phạm Thái Bường, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 963 00 74
Trang web http://bbwellness.vn/
Tọa độ 107.271.763, 1.067.064.224

 


Địa chỉ BB Wellness PMH - Spa cho bé chuẩn Singapore ở đâu?

141 Phạm Thái Bường, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của BB Wellness PMH - Spa cho bé chuẩn Singapore như thế nào?

Giờ làm việc của BB Wellness PMH – Spa cho bé chuẩn Singapore là: Chủ Nhật:[09:00-18:00], Thứ Hai:[09:00-18:00], Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00], Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00], Thứ Bảy:[09:00-18:00]

BB Wellness PMH - Spa cho bé chuẩn Singapore có website không?

Địa chỉ trang web của BB Wellness PMH – Spa cho bé chuẩn Singapore là: http://bbwellness.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Lá Spa - Phường 11