BeanMart Phan Châu Trinh – Bình Thuận

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 336 Phan Châu Trinh, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 129 131
Trang web http://beanmart.vn/
Tọa độ 160.563.987, 1.082.186.376

 


Địa chỉ BeanMart Phan Châu Trinh ở đâu?

336 Phan Châu Trinh, Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của BeanMart Phan Châu Trinh như thế nào?

Giờ làm việc của BeanMart Phan Châu Trinh là: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

BeanMart Phan Châu Trinh có website không?

Địa chỉ trang web của BeanMart Phan Châu Trinh là: http://beanmart.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Siêu thị Bách hoá XANH Ấp An Thuận - Hòa Bình