Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh – Quan Hanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 18, Quan Hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 096 644 13 13
Trang web http://benhvientamthanquangninh.vn/
Tọa độ 20.987.032.499.999.900, 1.072.028.763

 


Giờ làm việc của Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh là: Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần Quảng Ninh là: http://benhvientamthanquangninh.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh - Hà Tu